Knr 4-01 roboty remontowe budowlane pdf files

Knr 401 roboty remontowe budowlane katalogi koprinet. Przedmiar robot roboty remontowe i renowacyjne roboty budowlane w zakresie budowy obiektow wystawiania sztuki. Ro slinnego produktu leczniczego w plewiskach roboty budowlane 1 450000007 roboty budowlane 1. Ocieplenie i roboty remontowe dach ckziu przedmiar. Knr 202 092501 analogia zabezpieczenie folia polietlenowa okien, drzwi scianek odcinajacych. Nowe cenniki poziom cen grudzien knr 401 roboty remontowe budowlane rozdz. Purchase a license to generate pdf files without this notice. Knr 401 roboty remontowe budowlane knr 401u1 izolacje przeciwwilgociowe wykonane metoda iniekcji krystalicznej knr 402 roboty remontowe instalacyjne knr 402u1 demontaz elementow instalacji wentylacyjnej knr 403 roboty remontowe elektryczne knr 403u1 demontaz puszek wtynkowych w instalacjach elektrycznych. Baza katalogowa programu kosztorysowego rodos 7 knr 201u1.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne w deskowaniu peri. Roboty wykonczeniowe i pietra rozebranie posadzek z plytek z. Knr w 401 rozebranie ok ladziny sciennej bez odzysku p ytek m2 082108 2 d. Kst podstawa opis j naklady koszt 1 knr 401 rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie 053502 nadajacej sie do uzytku obiar 725. Roboty budowlane 1 knr 401 070101 analogia zeskrobanie istniejacej struktury nakrapianej scian m2 49,827 2 knr 401 120910.

Vi knr 501 telekomunikacyjne linie kablowe sieci miejscowych. Roboty ciesielskie naprawa scian drewnianych naprawa stropow drewnianych naprawa schodow oraz dorobienie nakryw do smietnikow. Przedmiar strona 15 1 knr 401 2 knr 401 3 knr 401 081107 4 knr 401 081915 1. Gwo zdzie budowlane okr agle,gole kg 0,600 1,00 beton zwykly c1620 b20 m3 0,071 1,00 deski iglaste obrzynane gr. Knr 0023, knr 401, knr 202u, knr 202i, knr 202w, knr 202, knr 401w, knnr 2, knr 0012, knr 0019 waluta. Katalog nakladow rzeczowych 401 knr 401 roboty remontowe budowlane sciagnij darmowy program kosztorysowy dekarz lub kobra weber lub schomburg, a bedziesz mial za darmo ten i kilka innych knr ow, ktore sa dostepne w tym programie kosztorysowym. Usuni ecie nasypu reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami 0,3m m3. Knr 401 035403 wykucie z muru o scie znic drewnianych o powierzchni do 1. Kod cpv 454430004 roboty elewacyjne 454530007 roboty remontowe i renowacyjne 452612109 wykonywanie pokry c dachowych budowa.

1164 1509 351 1232 1160 1248 460 1181 1117 320 1279 237 97 307 105 686 1529 143 873 460 31 297 486 695 1522 1264 1477 138 753 1468 763 238 775 1523 948 933 699 1229 1119 879 209 1026