Borang 2 perkeso pdf

Filing your borang 1,2,3 as easy as a,b,c part 1 revised. Tarikh terima 1 tarikh terima 2 untuk kegunaan pejabat 1. Pendaftaran majikan yang tertera pada borang 9 borang d ssm atau a nombor id yang digunakan oleh pihak bank bagi tujuan pembukaan akaun bank. Cara isi borang manual iakaun pdf tanpa print duration. Perkeso borang 2 borang pendaftaran pekerja youtube. Lampiran a1 1 nama pemohon 2 no kad pengenalan 3 status perkahwinan 4 pekerjaan 5 agama 6 bil isi rumah 7 no telefon.

Sila pastikan borang 34 diisi lengkap dengan menggunakan pen dakwat hitam atau biru dan kemukakan bersamasama dokumen yang diperlukan. Borang 2 borang pendaftaran pekerja peraturanperaturan am keselamatan sosial pekerja 1971 nombor kod majikan peraturan 10, 124 dan 12a sila gunakan huruf besar, dakwat hitam sahaja dan rujuk catatan di belakang borang ini. Temporary form for hsp screening for clinics please use this temporary form before entering the report into the hsp portal if required patient name. Socso borang 2 in the perkeso assist portal, employer can update the employer information, add or remove employee profile and submit the monthly contribution.

How to print perkeso borang 8a online fill online, printable. Di bawah ini saya berikan nama dan butirbutir pekerja perusahaan ini sebagaimana dalam seksyen 25 akta. Sep 05, 2015 tutorial cara mengisi borang pendaftaran majikan untuk pendaftaran perkeso. Borang 2 borang pendaftaran pekerja peraturanperaturan am keselamatan sosial pekerja 1971 peraturan 10, 124 dan 12a nombor kod majikan sila gunakan huruf besar, dakwat hitam sahaja dan rujuk catatan di belakang borang ini.

Mar 25, 2010 borang 1 is a petition for admission as an advocates and solicitors of high court of malaya. Lampiran a2 borang permohonan bantuan pendidikan institut. Untuk saksi, sesiapa sahaja boleh menjadi saksi kita tetapi saksi itu perlu lah lelaki dan berumur 18 tahun ke atas kalau tak silap. Pendaftaran majikan yang tertera pada borang 9borang d ssm atau a nombor id yang digunakan oleh pihak bank bagi tujuan pembukaan akaun bank. Saya mengesahkan bahawa tiada seorang pun pekerja perusahaan ini sebagaimana yang ditakrifkan dalam seksyen 25 akta telah tertinggal daripada. Manual latihan ini adalah dokumen rujukan untuk latihan. Saksi saksi ni diperlukan untuk sain borang 2c dan 2d bersama wali di hadapan ppn nanti. Jan 30, 2020 borang pertubuhan keselamatan sosial jadual caruman bulanan 8a bayaran tunai. Description of how to print perkeso borang 8a online. Filing your borang 3,4,5 as easy as a,b,c part 2 revised.

Menghantar surat makluman ke cawangan di mana fail majikan berada untuk. Majikan baru selepas tarikh kuatkuasa hendaklah mendaftar perusahaannya dengan mengisi borang sip 1 hyperlink untuk. Jan 16, 2016 filing your borang 3,4,5 as easy as a,b,c part 2 revised 2018 this is the most comprehensive guide to filing your borang 3,4 and 5. The original copy of this form must be completed and kept together with the original document by the claimant for audit purposes. Borang 1 dan borang 2 tersebut perlu dihantar ke pejabat perkeso yang. Isikan 0 di bahagian a dan bahagian b borang e 2010. Employees employees permanent, temporary or casual employed under a contract of service or apprenticeship and earning rm3, or boranb are also required to register. Di bawah ini saya berikan nama dan butirbutir pekerja perusahaan ini sebagaimana dalam seksyen 2 5 akta. Siberian mouse 1st studio f1st studio siberian mouse full 756. Penalti di bawah subseksyen 1123 akta cukai pendapatan 1967 acp 1967 akan dikenakan. Majikan perlu kemaskini profil pekerja baru dalam borang 2 menerusi skrin kemaskini majikanpekerja dalam portal. Borang 2 is your first affidavit declaring the content of borang 1. Doclive free unlimited document files search and download. Jun 28, 2019 epf borang a pdf pendaftaran ini dibuat berdasarkan kepada nama dan nombor kad pengenalan anda yang dinyatakan di dalam borang kwsp 6 borang a.

Both borang 1 and 2 will have to enclose together 1 nric, 2 clp cert, 3 llb cert, 4 birth cert, 5 master profile. Mar 08, 2016 tak perlu sama pun saksi untuk borang dan saksi semasa nikah nanti. Borang 2 sek 34a acp 1967 helaian kerja supplementary worksheet. Disclaimer socso is not responsible for any damage or loss caused by using the information in this website. Borang di bawah ini saya berikan nama dan butirbutir pekerja perusahaan ini sebagaimana dalam seksyen 2 5 akta.

Borang ini hendaklah diisi oleh pekerja dan satu salinan diserahkan kepada majikan tanpa resit atau dokumen sokongan untuk tujuan pelarasan pengiraan pcb. Borang a percuma pendaftaran perniagaan kaedahkaedah pendaftaran perniagaan 1957 kaedah 3 sila tandakan v di petak berkenaan dan lengkapkan maklumat dengan huruf besar ruangan wajib diisi nama sendiri menggunakan nama sendiri seperti di dalam mykadmypr sebagai nama perniagaan. Majikan utama majikan yang mengambil pekerja secara terus untuk. Pekerja yang tidak memiliki kad pengenalan seperti di atas, dikehendaki datang sendiri ke pejabat perkeso yang berdekatan untuk pendaftaran nombor. Majikan yang aklumat melalui edata praisi tidak perlu mengemukakan borang c. Guide to complete form 2 borang pendaftaran pekerja.

Nov 09, 2019 jadual caruman perkeso 2014 pdf borang pertubuhan keselamatan sosial jadual caruman bulanan 8a bayaran tunai. Majikan hendaklah meminta pekerja mengemukakan borang ini sekiranya pekerja pernah bekerja. Saksi di borang 2d boleh sama atau berbeza dengan borang 2c. Perkeso borang pendaftaran majkan borang 1 youtube. Lampiran a2 1 nama pemohon 2 no kad pengenalan 3 status perkahwinan 4 pekerjaan 5 agama 6 no telefon 7 bil isi rumah 8 alamat surat menyurat. Borang di bawah ini saya berikan nama dan butirbutir pekerja perusahaan ini sebagaimana dalam seksyen 25 akta. Tandatangan tidak diperlukan sekiranya borang ini dihantar melalui medium elektronik tertakluk kepada pengesahan oleh perkeso. Dokumen dan maklumat yang lengkap akan menjamin tuntutan diproses dengan kadar segera. Borang e yang diterima itu perlu dilengkapkan dan ditandatangani.

Borang 2 sek 34a acp 1967 1 helaian kerja supplementary worksheet salinan asal borang ini hendaklah dilengkapi dan disimpan bersamasama dokumen asal oleh pihak yang menuntut bagi tujuan audit. F19 jumlah pelepasan f1 hingga f18 pindahkan amaun ini ke b9. Menara perkeso, 281, jalan ampang, 50538, kuala lumpur. Borang 2 borang pendaftaran pekerja peraturanperaturan am keselamatan sosial pekerja 1971 peraturan 10, 12 dan 12a tarikh lahir tarikh lahir tarikh lahir tarikh lahir tarikh lahir tarikh lahir tarikh lahir. Borang 8a perkeso pdf download andrea spalding its characteristic bubba annoying silence nvidia gt 9400 vga driver free his disseizing and slights completely. Saya mengesahkan bahawa tiada seorang pun pekerja perusahaan ini sebagaimana yang dinyatakan dalam. Mar 17, 2018 borang socsoborang socso 8aborang socso 34borang socso kemalanganborang socso 1aborang socso 8a 2017borang socso 2borang socso sipborang socso kurang bayarborang. How to make socso payments online, what are the rates of contribution, where socsorelated forms can be found,social security organisation, menara perkeso, 281, jalan ampang, 50538 kuala lumpurgeneral line.

381 1005 695 434 241 500 1362 635 577 753 373 320 392 392 1240 731 1151 945 219 1354 1400 785 1021 1073 1056 835 353 915 556 91 795 1069 465 368 893 107 944 1487 1108 382